AKTIVNOSTI

Družabne igre

Radi se igramo …

Dnevniki

Radi pišemo …

Bralni kotiček

Radi beremo …

Barje

Z učenci smo obiskali …

LITERARNI NATEČAJ NA TEMO SLOVENIJA IN EVROPA

Učenci so sodelovali na literarnem natečaju na temo Slovenija in Evropa. Nekaj prispevkov je v spodnji priponki.

ZELIŠČNI VRT

Začetna faza nastajanja našega zeliščnega vrta. 

PREDSTAVITEV SLOVENIJE IN PORTUGALSKE

Učenci 7. in 8. razreda OŠ Sostro, ki so vključeni v Erasmus+ projekt z naslovom Go Out Stay In, so se 10. 2. 2022 preko videoklica srečali z učenci partnerske šole Alfacoop s Portugalske.

ČRNI PETER

Učenci so ustvarili zanimivo igro Črni Peter. Ob tem so spoznavali podobnosti oziroma razlike med Slovenijo in Portugalsko. Črni Peter pa je logo našega projekta. 

SPOMIN

Učenci so ustvarjali igro spomin na temo znamenitosti Slovenije. Par sestavlja slikica znamenitosti na eni strani in beseda za poimenovanje znamenitosti v slovenščini, angleščini in portugalščini.

KVIZ O RAZLIKAH MED SLOVENIJO IN PORTUGALSKO

Učenci so izdelali kviz o razlikah med Slovenijo in Portugalsko. Kasneje so ga rešili vsi učenci naše in partnerske šole.

Odgovori portugalskih učencev: https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=Q4lcCCAw6k2bs47dyBADuI3AIKckOupDncuIigwohrRURDUxRTZROFNMMjZESDhZNDZXSThJUVRWMC4u&AnalyzerToken=d94nZcwqZXCN1YWAGhGR2okdFM1uSkrX

Odgovori slovenskih učencev: https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=Q4lcCCAw6k2bs47dyBADuJQL_441df5JvXgazOOwGrVUNThSTVdQOTdVNjBQSkpUSFRZSE1MS1RYSiQlQCN0PWcu&AnalyzerToken=MG2xTrqwkrhpf5RhCfPBCyw9X2cAoz8V

MNENJE PORTUGALSKIH ŠTUDENTOV O SLOVENIJI

Pet portugalskih študentov, ki so se odločili za študij v Sloveniji smo povprašali o njihovem mnenju o naši državi, kulturi, hrani, jeziku. Njihovi odgovori so v prilogi.

IZDELAVA LOGA PROJEKTA

V mesecu oktobru smo začeli s srečanji naše Erasmus+ ekipe učencev. Enkrat tedensko smo po pouku ustvarjali različne predloge za logo našega projekta. Kasneje smo izmed vseh izdelanih izbrali enega, ki bo našo šolo zastopal v projektu.