O PROJEKTU

CILJI PROGRAMA ERASMUS+:

 • Izboljšati raven ključnih kompetenc in spretnosti,
 • spodbujati krepitev kakovosti, odličnost inovacij in internacionalizacijo na ravni izobraževalnih institucij in institucij za usposabljanje,
 • spodbujati nastanek evropskega prostora vseživljenjskega učenja,
 • izboljšati poučevanje in učenje jezikov.

PRIČAKOVANI UČINKI IN POZITIVNI VPLIVI PROGRAMA ERASMUS+:

 • okrepljena samoiniciativnost,
 • podjetnost,
 • boljše znanje tujih jezikov,
 • višja raven IKT veščine,
 • boljše razumevanje družbene, etične raznolikosti,
 • aktivnejša udeležba v družbi,
 • okrepljena motivacija in zadovoljstvo pri vsakodnevnem delu,
 • spodbujanje družbene, državljanske in medkulturne kompetence.

PARTERSKA ŠOLA PRIHAJA S:

Sodelujoče učiteljice: Jerneja Osredkar (koordinatorka), Dominika Slokar De Lorenzi, Simona Hribar Kojc, Renata More